LỊCH CÔNG TÁC

TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ

Hôm nay: Thứ hai, ngày 17/01/2022
07:30:


• Nội dung: Trực phòng chống dịch 
• Thành phần:  Đ/c: Hoàng Văn Lương - Giám đốc 
• Địa điểm:  Văn phòng Trung tâmThứ ba, ngày 18/01/2022:
07:30:


• Nội dung:  Trực phòng chống dịch 
• Thành phần:  Đ/c: Đặng Văn Thành - Phó giám đốc 
• Địa điểm:  Văn phòng Trung tâm 


Thứ tư, ngày 19/01/2022:
07:30:


• Nội dung:  Trực phòng chống dịch 
• Thành phần:  Đ/c: Hoàng Văn Lương - Giám đốc 
• Địa điểm:  Văn phòng Trung tâm 


Thứ năm, ngày 20/01/2022:
07:30:


• Nội dung:  Trực phòng chống dịch 
• Thành phần:  Đ/c: Đặng Văn Thành - Phó giám đốc 
• Địa điểm:  Văn phòng Trung tâm 


Thứ sáu, ngày 21/01/2022:
07:30:


• Nội dung:  Trực phòng chống dịch 
• Thành phần:  Đ/c: Hoàng Văn Lương - Giám đốc 
• Địa điểm:  Văn phòng Trung tâm 


Thứ bảy, ngày 22/01/2022:
07:30:


• Nội dung:  Trực phòng chống dịch 
• Thành phần:  Đ/c: Đặng Văn Thành - Phó giám đốc 
• Địa điểm:  Văn phòng Trung tâm 


Chủ nhật, ngày 23/01/2022:
07:30:


• Nội dung:  Trực phòng chống dịch 
• Thành phần:  Đ/c: Hoàng Văn Lương - Giám đốc 
• Địa điểm:  Văn phòng Trung tâm