LỊCH CÔNG TÁC

TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ

Hôm nay: Thứ hai, ngày 01/03/2021
07:30:


• Nội dung:  Trực phòng chống dịch
• Thành phần:  Đ/c Đặng Văn Thành - Phó Giám đốc
• Địa điểm:  Văn phòng Trung tâm

09:30:


• Nội dung:  Chỉ đạo công tác chống dịch
• Thành phần:  Đ/c Hoàng Văn Lương - Giám đốc
• Địa điểm:  Cửa khẩu quốc tế Móng CáiThứ ba, ngày 02/03/2021:
07:30:


• Nội dung:  Trực Phòng chống dịch 
• Thành phần:  Đ/c Đặng Văn Thành - Phó Giám đốc
• Địa điểm:  Văn phòng Trung tâm