LỊCH CÔNG TÁC

TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ

Hôm nay: Thứ tư, ngày 12/05/2021
07:30:


• Nội dung:  Trực phòng chống dịch 
• Thành phần:  Đ/c Hoàng Văn Lương - Giám đốc 
• Địa điểm:  Văn phòng Trung tâm Thứ năm, ngày 13/05/2021:
07:30:


• Nội dung:  Trực phòng chống dịch 
• Thành phần:  Đ/c : Đặng Văn Thành - Phó giám đốc 
• Địa điểm:  Văn phòng Trung tâm


Thứ sáu, ngày 14/05/2021:
07:30:


• Nội dung: Trực phòng chống dịch 
• Thành phần:  Đ/c Hoàng Văn Lương - Giám đốc 
• Địa điểm:  Văn phòng Trung tâm