LỊCH CÔNG TÁC

TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 25/06/2021
07:30:


• Nội dung:  Trực phòng chống dịch 
• Thành phần:  Đ/c : Hoàng Văn Lương - Giám đốc 
• Địa điểm:  Văn phòng Trung tâmThứ bảy, ngày 26/06/2021:
07:30:


• Nội dung:  Trực phòng chống dịch 
• Thành phần:  Đ/c : Đặng Văn Thành - Phó giám đốc 
• Địa điểm:  Văn phòng Trung tâm


Chủ nhật, ngày 27/06/2021:
07:30:


• Nội dung:  Trực phòng chống dịch 
• Thành phần:  Đ/c : Hoàng Văn Lương - Giám đốc 
• Địa điểm:  Văn phòng Trung tâm