LỊCH CÔNG TÁC

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TIÊN YÊN

Hôm nay: Thứ hai, ngày 06/12/2021
00:00:

 

8h00: Giao ban toàn viện.

Địa điểm: Phòng GB T3.

Thành phần: BGĐ, cán bộ chủ chốt các khoa phòng, Các bác sỹ, cùng kịp trực.

14h00: Dự họp trực tuyến với Tỉnh ủy về công tác phòng,chống dịch Covid-19.

Địa điểm: Phòng họp ban Thường vụ Huyện ủy T2 nhà B.

Thành phần: B/s Việt – Giám đốc.


TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TIÊN YÊN

THÂN THIỆN - TẬN TÂM - TIN TƯỞNG

Ban Giám Đốc tặng hoa chúc mừng ngày 20/10


Thứ ba, ngày 07/12/2021:
00:00:

 

8h00: Giao ban kíp trực (trực tuyến).

Địa điểm: Tại các khoa phòng.

Thành phần: BGĐ, Kíp trực, các bác sỹ.

8h00: Tập huấn lớp các bệnh truyền nhiễm cơ bản.

Địa điểm: Phòng GB T3.

Thành phần: Các b/s, khoa Hstc, TN, Nội, khoa KB, Nhi.


Thứ tư, ngày 08/12/2021:
00:00:

 

8h00: Giao ban kíp trực (trực tuyến).

Địa điểm: Tại các khoa phòng.

Thành phần: BGĐ, Kíp trực, các bác sỹ.

8h00: Tập huấn lớp các bệnh truyền nhiễm cơ bản.

Địa điểm: Phòng GB T3.

Thành phần: Các b/s, khoa Hstc, TN, Nội, khoa KB, Nhi.


Thứ năm, ngày 09/12/2021:
00:00:

 

8h00: Giao ban kíp trực (trực tuyến).

Địa điểm: Tại các khoa phòng.

Thành phần: BGĐ, Kíp trực, các bác sỹ.

8h00: Tập huấn lớp các bệnh truyền nhiễm cơ bản.

Địa điểm: Phòng GB T3.

Thành phần: Các b/s, khoa Hstc, TN, Nội, khoa KB, Nhi.

14h00: Họp HĐ ra đề thi tuyển dụng năm 2021.

Địa điểm: Phòng GB T3.

Thành phần: HĐ ra đề thi theo quyết định.


Thứ sáu, ngày 10/12/2021:
00:00:

 

8h00: Giao ban kíp trực (trực tuyến).

Địa điểm: Tại các khoa phòng.

Thành phần: BGĐ, Kíp trực, các bác sỹ.

8h00: Tập huấn lớp các bệnh truyền nhiễm cơ bản.

Địa điểm: Phòng GB T3.

Thành phần: Các b/s, khoa Hstc, TN, Nội, khoa KB, Nhi.


Thứ bảy, ngày 11/12/2021:
00:00:

 

8h00: Tổ chức thi tuyển dụng năm 2021.

Địa điểm: Phòng GB T3.

Thành phần: Hội đồng thi theo quyết định.