LỊCH CÔNG TÁC

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TIÊN YÊN

⚛︎ Để chủ động phòng, chống đại dịch COVID-19 trong trạng thái “bình thường mới”, Bộ Y tế gửi đến người dân “Thông điệp 5K: KHẨU TRANG – KHỬ KHUẨN – KHOẢNG CÁCH – KHÔNG TỤ TẬP – KHAI BÁO Y TẾ” ⚛︎
Hôm nay: Thứ tư, ngày 12/05/2021
00:00:

 

7h15: Đi buồng, giao ban cùng khoa Nội.

Thành phần: B/s Việt – Giám đốc.

8h00: Giao ban kíp trực (trục tuyến).

Địa điểm: Tại khoa phòng.

Thành phần: BGĐ, Kíp trực, các bác sỹ.


CHUNG SỐNG AN TOÀN VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19

THÔNG ĐIỆP 5K

KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG - KHAI BÁO Y TẾ.

CHUNG SỐNG AN TOÀN CHO BẠN VÀ CHÚNG TA TRƯỚC ĐẠI DỊCH COVID -19.

MỖI NGƯỜI DÂN HÃY LÀ MỘT CHIẾN SỸ TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID -19

 


 


Thứ năm, ngày 13/05/2021:
00:00:

 

7h15: Đi buồng, giao ban cùng khoa Nội.

Thành phần: B/s Việt – Giám đốc.

8h00: Giao ban kíp trực (trục tuyến).

Địa điểm: Tại khoa phòng.

Thành phần: BGĐ, Kíp trực, các bác sỹ.


Thứ sáu, ngày 14/05/2021:
00:00:

 

7h15: Giao ban cùng khoa PM GMHS.

Thành phần: B/s Việt – Giám đốc.

8h00: Giao ban kíp trực (trục tuyến).

Địa điểm: Tại khoa phòng.

Thành phần: BGĐ, Kíp trực, các bác sỹ.