LỊCH CÔNG TÁC

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TIÊN YÊN

⚛︎ Để chủ động phòng, chống đại dịch COVID-19 trong trạng thái “bình thường mới”, Bộ Y tế gửi đến người dân “Thông điệp 5K: KHẨU TRANG – KHỬ KHUẨN – KHOẢNG CÁCH – KHÔNG TỤ TẬP – KHAI BÁO Y TẾ” ⚛︎
Hôm nay: Thứ sáu, ngày 30/07/2021
00:00:

 

8h00: Giao ban kíp trực (trực tuyến).

Địa điểm: Tại khoa phòng.

Thành phần: BGĐ, Kíp trực, các bác sỹ.

8h00: Dự hội nghị phiên họp thường kỳ UBND Huyện tháng 7 năm 2021.

Địa điểm: Tại phòng họp ban thường vụ Huyện ủy T2 - Nhà B.

Thành phần: B/s Việt - Giám đốc.

14h00: Dự cuộc họp trực tuyến Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021.

Địa điểm: Hội trường C2 - T2 Nhà C Huyện ủy.

Thành phần: B/s Việt - Giám đốc.

14h00: Bình bệnh án, Báo cáo sự cố rủi ro.

Địa điểm: Phòng giao ban T3.

Thành phần: BGĐ, Cán bộ chủ chốt, Các bác sỹ.

 


TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TIÊN YÊN

THÂN THIỆN - TẬN TÂM - TIN TƯỞNG