LỊCH CÔNG TÁC

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TIÊN YÊN

Hôm nay: Thứ năm, ngày 26/05/2022
00:00:

 

7h30: Khám sức khỏe cho cán bộ công ty Ajnomoto.

Địa điểm: Khoa khám bệnh TTYT Tiên Yên.

Thành phần: Đoàn khám theo quyết định.

7h45: Giao ban kíp trực.

Địa điểm: Phòng giao ban tầng 3.

Thành phần: BGĐ, Các bác sĩ cùng kíp trực.

8h00 - 16h30: Chiến dịch tiêm chủng Vacxin phòng Covid-19.

Địa điểm: Các Xã theo kế hoạch.

Thành phần: Đội tiêm chủng theo kế hoạch.

14h30: Sinh hoạt chi Đoàn thanh niên.

Địa điểm: Hội trường T3.

Thành phần: BGĐ, BCH Đoàn, Các Đoàn viên TTYT, TYT.


TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TIÊN YÊN

THÂN THIỆN - TẬN TÂM - TIN TƯỞNG


Thứ sáu, ngày 27/05/2022:
00:00:

7h45: Giao ban kíp trực.

Địa điểm: Phòng giao ban tầng 3.

Thành phần: BGĐ, Các bác sĩ cùng kíp trực.

8h00 - 16h30: Chiến dịch tiêm chủng Vacxin phòng Covid-19.

Địa điểm: Các Xã theo kế hoạch.

Thành phần: Đội tiêm chủng theo kế hoạch.


Thứ bảy, ngày 28/05/2022:
00:00:

 

7h30: Khám sức khỏe cho công ty TNHH MTV Thủy Lợi Miền Đông Quảng Ninh.

Địa điểm: Khoa khám bệnh TTYT Tiên Yên.

Thành phần: Đoàn khám theo quyết định.

8h00 - 16h30: Chiến dịch tiêm chủng Vacxin phòng Covid-19.

Địa điểm: Các Xã theo kế hoạch.

Thành phần: Đội tiêm chủng theo kế hoạch.