LỊCH CÔNG TÁC

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TIÊN YÊN

⚛︎ Để chủ động phòng, chống đại dịch COVID-19 trong trạng thái “bình thường mới”, Bộ Y tế gửi đến người dân “Thông điệp 5K: KHẨU TRANG – KHỬ KHUẨN – KHOẢNG CÁCH – KHÔNG TỤ TẬP – KHAI BÁO Y TẾ” ⚛︎
Hôm nay: Thứ sáu, ngày 25/06/2021
00:00:

 

7h15: Tham dự kỳ họp T1 HĐND Huyện Tiên Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Địa điểm:  Hội trường C1 tầng 3, UBND Huyện Tiên Yên.

Thành phần: B/s Việt - Giám đốc, Đ/c Gấm - tpTCHC.

8h00: Giao ban kíp trực (trực tuyến).

Địa điểm: Tại khoa phòng.

Thành phần: BGĐ, Kíp trực, các bác sỹ.

14h00: Thi báo cáo viên giỏi cấp cơ sở.

Địa điểm: Hội trường T3.

Thành phần: BGK, Hội đồng thi, và Bí thư các chi bộ, Toàn bộ Đảng Viên.


CHUNG TAY CÙNG CẢ NƯỚC HƯỚNG VỀ BẮC GIANG THÂN THƯƠNG.

THẮNG LỢI CHỐNG LẠI ĐẠI DỊCH COVID -19 


Thứ hai, ngày 28/06/2021:
00:00:

 

8h00: Giao Ban Toàn Viện

Địa điểm: Tại phòng giao ban T3.

Thành phần: BGĐ, Cán bộ chủ chốt các khoa phòng, kíp trực .

8h30: Họp ban giám đốc, BCH Đảng ủy mở rộng.

Địa điểm: Phòng GB T3.

Thành phần: BGĐ, BCH Đảng ủy.

14h00: Trực tuyến với Tỉnh ủy về công tác phòng chống Covid.

Địa điểm: Phòng họp ban Thường vụ Huyện ủy T2 nhà B.

Thành phần: B/s Việt – Giám đốc.


Thứ ba, ngày 29/06/2021:
00:00:

 

7h15: Khám chữa bệnh theo yêu cầu.

Địa điểm: Đơn nguyên KCB theo yêu cầu PK Nội.

Thành phần: B/s Việt – Giám đốc.

8h00: Giao ban kíp trực (trực tuyến).

Địa điểm: Tại khoa phòng.

Thành phần: BGĐ, Kíp trực, các bác sỹ.

14h00: Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng khoa HSTC.

Địa điểm: PGB T3.

Thành phần: BGĐ, toàn bộ NV khoa phòng được bổ nhiệm.

15h00: Thực hiện quy trình  bổ nhiệm lại chức vụ Phó khoa KSDB.

Địa điểm: PGB T3.

Thành phần: BGĐ, toàn bộ NV khoa phòng được bổ nhiệm.

16h00: Thực hiện quy trình  bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng ĐD, Phó phòng Điều dưỡng.

Địa điểm: PGB T3.

Thành phần: BGĐ, điều dưỡng trưởng các khoa phòng, nv phòng điều dưỡng.


Thứ tư, ngày 30/06/2021:
00:00:

 

8h00: Giao ban kíp trực (trực tuyến).

Địa điểm: Tại khoa phòng.

Thành phần: BGĐ, Kíp trực, các bác sỹ.


Thứ năm, ngày 01/07/2021:
00:00:

 

7h15: Khám chữa bệnh theo yêu cầu.

Địa điểm: Đơn nguyên KCB theo yêu cầu PK Nội.

Thành phần: B/s Việt – Giám đốc.

8h00: Giao ban kíp trực (trực tuyến).

Địa điểm: Tại khoa phòng.

Thành phần: BGĐ, Kíp trực, các bác sỹ.


Thứ sáu, ngày 02/07/2021:
00:00:

 

8h00: Giao ban kíp trực (trực tuyến).

Địa điểm: Tại khoa phòng.

Thành phần: BGĐ, Kíp trực, các bác sỹ.

14h00: Bình bệnh án, Báo cáo sự cố rủi ro.

Địa điểm: Phòng giao ban T3.

Thành phần: BGĐ, Cán bộ chủ chốt, Các bác sỹ.