LỊCH CÔNG TÁC

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TIÊN YÊN

⚛︎ Để chủ động phòng, chống đại dịch COVID-19 trong trạng thái “bình thường mới”, Bộ Y tế gửi đến người dân “Thông điệp 5K: KHẨU TRANG – KHỬ KHUẨN – KHOẢNG CÁCH – KHÔNG TỤ TẬP – KHAI BÁO Y TẾ” ⚛︎
Hôm nay: Thứ năm, ngày 23/09/2021
00:00:

 

7h45: Giao ban kíp trực (trực tuyến).

Địa điểm: Tại các khoa phòng.

Thành phần: BGĐ, Kíp trực, các bác sỹ.

8h00: Tham dự lớp học quản lý cấp Sở, Ngành y tế trực tuyến.

Địa điểm: Tại TTYT Tiên Yên.

Thành phần: B/s Việt – Giám đốc.


TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TIÊN YÊN

THÂN THIỆN - TẬN TÂM - TIN TƯỞNG


Thứ sáu, ngày 24/09/2021:
00:00:

 

8h00: Giao Ban Toàn Viện

Địa điểm: Tại phòng giao ban T3.

Thành phần: BGĐ, Cán bộ chủ chốt các khoa phòng, kíp trực .

16h00: Họp đoàn khám sức khỏe cho cán bộ hưu trí của Huyện quản lý, theo quyết định.

Địa điểm: PGBT3.

Thành phần: BGĐ, đoàn khác khỏe theo danh sách.


Thứ bảy, ngày 25/09/2021:
00:00:

 

7h00: Khám sức khỏe cho cán bộ hưu trí của Huyện quản lý.

Địa điểm: Khoa khám bệnh TTYT.

Thành phần: Đoàn Khám theo quyết định.

15h00: Lễ khai trương  "Nhà Đa Năng" TTYT Tiên Yên.

Địa điểm: Nhà đa năng TTYT Tiên Yên.

Thành phần: BGĐ, Toàn bộ cán bộ Nv TTYT Tiên Yên, Trừ kíp trực.

19h00: Tổ chức lễ tổng kết công tác tiêm chủng mở rộng trên địa bàn Huyện Tiên Yên & trị ân lực lương tuyến đầu chống dịch.

Địa điểm: Tại nhà hàng Queen plaza.

Thành phần: BGĐ, Cùng toàn thể cán bộ NV TTYT Tiên Yên, Trừ kíp trực.


Chủ nhật, ngày 26/09/2021:
00:00:

 

7h00: Khám sức khỏe cho cán bộ hưu trí của Huyện quản lý.

Địa điểm: Khoa khám bệnh TTYT.

Thành phần: Đoàn Khám theo quyết định.