PHẦN MỀM QUẢN LÝ

LỊCH CÔNG TÁC

⚛︎ Để chủ động phòng, chống đại dịch COVID-19 trong trạng thái “bình thường mới”, Bộ Y tế gửi đến người dân “Thông điệp 5K: KHẨU TRANG – KHỬ KHUẨN – KHOẢNG CÁCH – KHÔNG TỤ TẬP – KHAI BÁO Y TẾ” ⚛︎
Tìm kiếm
Thời gian bắt đầu
Thời gian kết thúc
Nội dung