LỊCH CÔNG TÁC

SỞ CÔNG THƯƠNG

Hôm nay: Thứ ba, ngày 28/03/2023
08:00:


• Nội dung:  Dự họp Nghe báo cáo Dự thảo Kế hoạch và Đề cương triển lãm thành tựu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tỉnh Quảng Ninh qua 60 năm xây dựng và phát triển. ( Đ.c Nguyễn Thị Hạnh, PCT ubnd tỉnh chủ trì. Theo gm số 231/GM-UBND ngày 27/3/2023 của ubnd tỉnh )
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Hoài Thương - PGĐ Sở dự. 
• Địa điểm:  Trụ sở Uỷ ban nhân dân tỉnh.

08:30:


• Nội dung:  Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động điện lực và an toàn điện tại Công ty Điện lực Quảng Ninh. ( Theo QĐ số 685/QĐ-SCT ngày 13/3/2023 của Sở Công Thương ).
• Thành phần: Thanh tra Sở, Phòng QLNL đi kiểm tra
• Địa điểm:  Điện lực Hạ Long, TP Hạ Long

08:30:


• Nội dung:   Dự họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ. ( Theo gm số 29/GM-KHCN ngày 23/3/2023 của Sở KH&CN ).
• Thành phần:   Đ.c Phạm Duy Thanh - PGĐ Sở dự.
• Địa điểm:  Phòng họp số 1, Sở Khoa học và công nghệ.

08:30:


• Nội dung:  Dự hội nghị tập huấn về quyền lợi của người tiêu dùngvà kinh doanh thương mại điện tử. ( Theo gm số 13/GM-HBVNTD ngày 20/3/2023 của Hội BVQLNTD )
• Thành phần: Phòng QLTM dự.
• Địa điểm:  Hội trường UBND xã Lê Lợi, TP Hạ Long

11:00:


• Nội dung:  Làm việc với Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN về thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư tại Quảng Ninh. ( Đ.c Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Theo gm số 227/GM-UBND ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh ).
• Thành phần: Đ.c Lê Hồng Giang - PGĐ Sở dự, Phòng QLXNK chuẩn bị TL
• Địa điểm:  Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh

13:30:


• Nội dung:  Dự họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ. ( Theo gm số 31/GM-KHCN ngày 23/3/2023 của Sở KH&CN ).
• Thành phần:  Đ.c Phạm Duy Thanh - PGĐ Sở dự.
• Địa điểm: Phòng họp số 1, Sở Khoa học và công nghệ.

14:00:


• Nội dung:   Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương. Đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. ( Đ.c Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Theo GM số 735-GM/TU ngày 27/3/2023 của Tỉnh uỷ ) 
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở dự.
• Địa điểm:  Phòng họp số 1, Trụ sở Uỷ ban nhân dân tỉnh.

15:30:


• Nội dung: Dự họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ. ( Theo gm số 29/GM-KHCN ngày 23/3/2023 của Sở KH&CN ). 
• Thành phần:  Đ.c Phạm Duy Thanh - PGĐ Sở dự.
• Địa điểm:  Phòng họp số 1, Sở Khoa học và công nghệ.

18:00:


• Nội dung:  Mời cơm thân Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương. ( Theo KH số 283-KH/TU ngày 27/3/2023 của Tỉnh uỷ )
• Thành phần: Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở dự.
• Địa điểm:  Nhà khách tỉnh - Cơ sở 1 - Khách sạn Hương BiểnThứ tư, ngày 29/03/2023:
08:00:


• Nội dung:  Dự Hội nghị chuyên đề về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023 ( Đ.c Bùi Văn Khắng, PCT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo PCCC&CNCH chủ trì. Theo gm số 230/GM-UBND ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh ) 
• Thành phần:  Đ.c Phạm Duy Thanh - PGĐ Sở dự.
• Địa điểm:  Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.

08:30:


• Nội dung:  Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động điện lực và an toàn điện tại Công ty Điện lực Quảng Ninh. ( Theo QĐ số 685/QĐ-SCT ngày 13/3/2023 của Sở Công Thương ). 
• Thành phần:  Thanh tra Sở, Phòng QLNL đi kiểm tra.  
• Địa điểm: Điện lực Bình Liêu, huyện Bình Liêu

08:30:


• Nội dung:  Tham gia Cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án. Tài sản cưỡng chế kê biên. ( Theo gm 204/GM-CCTHADAS ngày 24/3/2023 của Chi cục THADA TP Hạ Long )
• Thành phần:  Phòng QLNL dự.
• Địa điểm:  Nhà máy điện diezel Cái Lân 39 MW, Cụm CNTT Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long

14:00:


• Nội dung:  Dự Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. ( Theo gm số 55-GM/ĐU ngày 27/3/2023 của Đảng bộ Sở Công Thương )
• Thành phần:  - Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Công Thương; - Lãnh đạo Sở Công Thương; - Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương; - Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn Thanh niên Sở làm việc.
• Địa điểm: 
Hội trường Sở Công Thương


Thứ năm, ngày 30/03/2023:
07:30:


• Nội dung:  Dự Hội thảo phát triển đầu tư, thương mại dịch vụ tạo liên kết vùng cho Doanh nghiệp. ( Theo GM của UBND tỉnh Thái Bình và Theo cv số 1258/BCT-BaoCT ngày 10/3/2023 của Bộ Công Thương )  
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Hoài Thương - PGĐ Sở dự. VP chuẩn bị bài tham luận
• Địa điểm:  Khách sạn Dầu Khí, 458 Lý Bôn, phường Đề Thám, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

07:45:


• Nội dung:  Dự kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. ( Theo GM số 25/GM-HĐND ngày 23/3/2023 của HĐND tỉnh ).

• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Thị Hiền - GĐ Sở, Ủy viên UBND tỉnh dự, Đ.c Phạm Duy Thanh - PGĐ Sở dự.
• Địa điểm:  Hội trường A, Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh.

08:30:


• Nội dung:  Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động điện lực và an toàn điện tại Công ty Điện lực Quảng Ninh. ( Theo QĐ số 685/QĐ-SCT ngày 13/3/2023 của Sở Công Thương ). 
• Thành phần:  Thanh tra Sở, Phòng QLNL đi kiểm tra.  
• Địa điểm:  Điện lực Tiên Yên, Huyện Tiên Yên

08:30:


• Nội dung:  Dự "Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 3/2023” ( Theo cv số 708/XTTM-HTXK ngày 15/3/2023 của Cục XTTM )
• Thành phần:  Đ.c 
• Địa điểm:  Trực tiếp tại Hội trường tầng 2, 23 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; Kết hợp với trực tuyến


Thứ sáu, ngày 31/03/2023:
08:30:


• Nội dung:  Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động điện lực và an toàn điện tại Công ty Điện lực Quảng Ninh. ( Theo QĐ số 685/QĐ-SCT ngày 13/3/2023 của Sở Công Thương ). 
• Thành phần: Thanh tra Sở, Phòng QLNL đi kiểm tra.
• Địa điểm:  Điện lực Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ.

09:00:


• Nội dung: Tham dự Hội nghị kết nối hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc (Quảng Tây) trong thời kỳ mới. ( Theo cv số 1739/BCT-AP ngày 27/3/2023 của Bộ Công Thương )
• Thành phần:  ĐC Nguyễn Thị Hiền - GĐ dự, phòng QlXNK chủ trì chuẩn bị tl
• Địa điểm:  Grand Ballroom, tầng 2, Khách sạn InterContinental, số 05 phố Từ Hoa, Quảng An, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội

10:00:


• Nội dung:  Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh : Giải pháp phát triển thương mại biên giới tỉnh Quảng Ninh. ( Theo gm số 34/GM-SKHCN ngày 28/3/2023 của Sở KH&CN )
• Thành phần:  Đ.c Lê Hồng Giang - PGĐ Sở dự.

• Địa điểm:  Phòng họp số 1, Sở Khoa học và Công nghệ.


Chủ nhật, ngày 02/04/2023:
07:30:


• Nội dung:  Tham dự Hội nghị tuyên truyền chuyển đổi số du lịch Quảng Ninh năm 2023. ( Theo gm số 474/GM-SDL ngày 27/3/2023 của Sở Du lịch )
• Thành phần:  Đ.c Trần Phong - TP QLTM dự.
• Địa điểm:   Khách sạn Phát Linh Hotel Hạ Long, Lô 1, Khu dân cư du lịch Đông Hùng Thắng 2, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.


Thứ hai, ngày 03/04/2023:
07:50:


• Nội dung:  Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. ( Đ.c Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Theo gm số 229/GM-UBND ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh ).
• Thành phần:  Đ.c Phạm Duy Thanh - PGĐ Sở dự.
• Địa điểm: Phòng họp nhà B, Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.

13:50:


• Nội dung:  Dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. ( Đ.c Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Theo gm số 229/GM-UBND ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh ).
• Thành phần:  Đ.c Phạm Duy Thanh - PGĐ Sở dự.
• Địa điểm:  Phòng họp nhà B, Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.


Thứ tư, ngày 05/04/2023:
09:00:


• Nội dung:  Dự Lễ khai mạc Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 32 (VIETNAM EXPO 2023). ( Theo gm cv số 800/XTTM-HTXK ngày 22/3/2023 của Cục XTTM )
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Hoài Thương - PGĐ Sở dự.
• Địa điểm:  Hội trường lớn, tầng 2, Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, 91 Trần hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội