LỊCH CÔNG TÁC

SỞ CÔNG THƯƠNG

Hôm nay: Thứ ba, ngày 06/12/2022
08:00:


• Nội dung: Dự Hội nghị tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Chuyên đề 3: "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Đồng chí Trần Tuấn Anh, ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt.( Đ.c Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Theo GM số 652-GM/TU ngày 30/11/2022 của Tỉnh ủy ).
• Thành phần:  Các đ.c Lãnh đạo Sở dự 
• Địa điểm:  Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh.

09:00:


• Nội dung:  Tham dự Hội nghị Tổng kết - Khối thi đua các doanh nghiệp Điện & Năng lượng tỉnh Quảng Ninh. ( Theo gm số 238/GM-TLP ngày 29/11/2022 của Công ty cp Nhiệt điện Thăng Long ).
• Thành phần: Đ.c Phạm Đức Đề - CVP Sở dự.
• Địa điểm:  Công ty CP Nhiệt điện Thăng Long, Xã Lê Lợi, TP Hạ Long.

09:30:


• Nội dung:  Dự họp nghe báo cáo nội dung chuẩn bị tổ chức Hội nghị trực tuyến giữa UBND tỉnh với Chính quyền nhân dân Cảng Phòng Thành Cảng, Cảng Quảng Tây, Trung Quốc. ( Đ.c Bùi Văn Khắng, PCT UBND tỉnh chủ trì. Theo gm số 1235/GM-UBND ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh ).
• Thành phần:  Đ.c Lê Hồng Giang - PGĐ Sở dự, phòng QLXNK chuẩn bị Tl 
• Địa điểm:  Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.

10:30:


• Nội dung: Dự họp Nghe báo cáo nội dung chuẩn bị cho chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia của Chủ tịch Nước và Phu nhân. ( Đ.c Bùi Văn Khắng, PCT UBND tỉnh chủ trì. Theo gm số 1234/GM-UBND ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh ).
• Thành phần:  Đ.c Lê Hồng Giang - Phó Giám đốc Sở dự, Phòng QLXNK chuẩn bị TL.
• Địa điểm:  Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.

14:00:


• Nội dung:  Dự Hội nghị tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Chuyên đề 4: Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050". Đồng chí Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.( Đ.c Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.Theo GM số 652-GM/TU ngày 30/11/2022 của Tỉnh ủy )
• Thành phần:  Các đ.c Lãnh đạo Sở dự.
• Địa điểm: Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh.

14:00:


• Nội dung:  Dự họp định giá tài sản trong tố tụng hình sự. (Theo gm số 6831/GM-HĐTĐ ngày 02/12/2022 của HĐTĐ ).
• Thành phần: Đ.c Phạm Hải Linh - P.CTTra dự.
• Địa điểm:  Phòng họp Sở Tài chính.

15:00:


• Nội dung: Dự họp Nghe báo cáo rà soát tổng thể công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022 tại QN. ( Đ.c Nguyễn Thị Hạnh, PCT UBND tỉnh chủ trì. Theo gm số 1236/GM-UBND ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh ).
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Hoài Thương - PGĐ Sở dự.
• Địa điểm: Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.


Nhiệt liệt Chào mừng Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022).


Thứ tư, ngày 07/12/2022:
07:45:


• Nội dung:  Dự kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. ( Theo GTT số 715/GTT-HĐND ngày 16/11/2022 của HĐND tỉnh ).
• Thành phần:  Đ.c Phạm Duy Thanh - PGĐ Sở dự cả ngày.
• Địa điểm:  Hội trường A, Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh

07:45:


• Nội dung:  Dự Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. ( Theo GM số 758/GM-HĐND ngày 28/11/2022 của HĐND tỉnh ).
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở dự 3 ngày.
• Địa điểm:  Hội trường A, Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh.

09:00:


• Nội dung:  Dự Hội thảo giới thiệu phiên bản mô phỏng của Hệ thống báo cáo phát thải khí nhà kính trực tuyến. ( Theo gm số 180/GM-BĐKH ngày 02/12/2022 của Cục biến đổi khí hậu ).
• Thành phần:  Phòng QLNL dự.
• Địa điểm: Trực tuyến tại Khách sạn Cầu Giấy, TP Hà Nội

14:00:


• Nội dung: Dự họp về việc rà soát, đề xuất chính sách ưu đãi KCN Việt Hưng. ( Theo gm số 2268/GM-BQLKKT ngày 05/12/2022 của Ban QLKKT ).
• Thành phần:  Phòng QLNL dự.
• Địa điểm:  Phòng họp Ban Quản lý Khu Kinh tế.


Thứ năm, ngày 08/12/2022:
07:45:


• Nội dung:  Dự kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. ( Theo GTT số 715/GTT-HĐND ngày 16/11/2022 của HĐND tỉnh ). 
• Thành phần: Đ.c Phạm Duy Thanh - PGĐ Sở dự cả ngày. 
• Địa điểm:  Hội trường A, Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh

08:00:


• Nội dung:  Dự Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. ( Theo GM số 758/GM-HĐND ngày 28/11/2022 của HĐND tỉnh ).
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở dự 3 ngày.
• Địa điểm:  Hội trường A, Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh.


Thứ sáu, ngày 09/12/2022:
07:45:


• Nội dung:  Dự kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. ( Theo GTT số 715/GTT-HĐND ngày 16/11/2022 của HĐND tỉnh ).
• Thành phần:  Đ.c Phạm Duy Thanh - PGĐ Sở dự cả ngày.
• Địa điểm:  Hội trường A, Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh.

08:00:


• Nội dung:  Dự Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. ( Theo GM số 758/GM-HĐND ngày 28/11/2022 của HĐND tỉnh )
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở dự 3 ngày.
• Địa điểm:  Hội trường A, Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh.

19:30:


• Nội dung:  Dự Lễ khai mạc Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX Quảng Ninh 2022 ( Theo gm của UBND tỉnh ).
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở, Đ.c Nguyễn Hoài Thương - PGĐ Sở dự.
• Địa điểm:  Quảng Trường Sun Carnival Hạ Long, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.


Thứ hai, ngày 12/12/2022:
08:00:


• Nội dung:  KH Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, PCTN, TC và CCTP năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. ( Theo KH số 29-KH/BNCTU ngày 01/12/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy ).
• Thành phần: Đ.c 
• Địa điểm:  Hội trường Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.


Thứ ba, ngày 13/12/2022:
09:00:


• Nội dung:  Dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày Thành lập Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh. ( Theo gm của Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh ).
• Thành phần:  Đ.c Phạm Duy Thanh - PGĐ Sở dự.
• Địa điểm:  Tầng 4 Cung hội nghị Quốc tế - Khách sạn Royal Hạ Long, đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long


Thứ năm, ngày 15/12/2022:
14:00:


• Nội dung:   Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. ( Theo KH 30-KH/BTCTU ngày 25/11/2022 của BTC Tỉnh ủy ).
• Thành phần:  Đ.c 
• Địa điểm:  Hội trường Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.