LỊCH CÔNG TÁC

SỞ CÔNG THƯƠNG

Hôm nay: Chủ nhật, ngày 03/07/2022
07:30:


• Nội dung:   Lịch trực tháng 7/2022 của Sở Công Thương. ( Theo cv số 2106/SCT-VP ngày 30/6/2022 của Sở Công Thương ).
• Thành phần: Đ.c Nguyễn Hoài Thương - PGĐ Sở - ĐT: 0983.168.169; Đ.c Nguyễn Trần Phong - P.CVP - ĐT: 0904.300.409; Đ.c Lê Đức Tình - LX - ĐT: 0982.801.518

 

20:00:


• Nội dung:  Dự chung kết " Sao Mai Quảng Ninh " năm 2022. ( Theo GM số 771/GM-TTTT ngày 29/6/2022 của Trung tâm truyền thông tỉnh ).
• Thành phần: Đ.c Lê Hồng Giang - PGĐ Sở dự.
• Địa điểm:  Cung Văn hóa Lao động Việt Nhật.


NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 71 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM.(14/5/1951 - 14/5/2022)


Thứ hai, ngày 04/07/2022:
08:00:


• Nội dung:  Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 6, 6 tháng năm 2022 và triển khai các Nghị quyết của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV. ( Đ.c Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Theo GM số 658/GM-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh ).
• Thành phần:  Đ.c 
• Địa điểm:  Phòng họp số 1, nhà B, Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.

08:00:


• Nội dung:  Dự họp Hội nghị chuyên đề đánh giá hoạt động các mô hình kinh tế tập thể, giai đoạn 2018-2022. ( Theo gm số 110/GM-HND ngày 01/7/2022 của BCH HND tỉnh ).
• Thành phần: Đ.c 
• Địa điểm: Hội trường B, Trụ sở Liên cơ quan số 4

14:00:


• Nội dung:  Dự họp Hội nghị Ban chấp hành lầm thứ 12, khoá IX, nhiệm kỳ 2018-2023. ( Theo gm số 108/GM-HND ngày 28/6/2022 của BCH HND tỉnh ).
• Thành phần:  Đ.c
• Địa điểm:   Hội trường A, Trụ sở Liên cơ quan số 4


Thứ ba, ngày 05/07/2022:
08:00:


• Nội dung:  Dự Họp trực tuyến của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 phiên họp thứ 15 với các địa phương về công tác phòng chống dịch COVID-19. ( Đ.c Nguyễn Xuân Ký, Uỷ viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì. Theo GM số 662/GM-UBND ngày 02/7/2022 của UBND tỉnh ).
• Thành phần:  Đ.c 
• Địa điểm: Phòng họp số 1, Trụ sở Uỷ ban nhân dân tỉnh.

08:30:


• Nội dung:  Về việc mời các Sở, ngành, địa phương xem xét thống nhất các đề xuất của Ban Quản lý vịnh Hạ Long. ( Theo GM số 3449/GM-STC ngày 28/6/2022 của Sở Tài chính ).
• Thành phần: 
• Địa điểm:  Tại phòng họp tầng 12 - Sở Tài chính Quảng Ninh


Thứ tư, ngày 06/07/2022:
08:00:


• Nội dung:  Dự Kỳ họp lần thứ 4 Nhóm Công tác thuận lợi hoá thương mại Việt Nam- Trung Quốc. ( Theo cv số 3664/BCT-AP ngày 29/6/2022 của Bộ Công Thương ).
• Thành phần: Đ.c Lê Hồng Giang - PGĐ Sở dự, P. QLXNK chuẩn bị TL. ( dự kiến ngày 06 và ngày 07/7/2022 ).
• Địa điểm:  Hình thức trực tuyến. 


Thứ năm, ngày 07/07/2022:
07:45:


• Nội dung:  Dự Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. ( GM số 300/GM-HĐND ngày 17/6/2022 của HĐND tỉnh ). 
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở dự. (03 ngày, từ ngày 07 - 09/7/2022).
• Địa điểm:  Hội trường A - Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh.

07:45:


• Nội dung:  Dự Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. ( GM số 300/GM-HĐND ngày 17/6/2022 của HĐND tỉnh ). 
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở dự. (03 ngày, từ ngày 07 - 09/7/2022)
• Địa điểm:  Hội trường A - Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh.


Thứ bảy, ngày 09/07/2022:
07:45:


• Nội dung:  Dự Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. ( GM số 300/GM-HĐND ngày 17/6/2022 của HĐND tỉnh ).  
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở dự. (03 ngày, từ ngày 07 - 09/7/2022). 
• Địa điểm:   Hội trường A - Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh.