LỊCH CÔNG TÁC

SỞ CÔNG THƯƠNG

Hôm nay: Chủ nhật, ngày 26/05/2024
07:30:


• Nội dung:  Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh tham dự Lễ hội Du lịch biên giới Trung - Việt 2024 và Hội chợ giao dịch hàng hóa xuất, nhập khẩu Trung Quốc ASEAN tại Bằng Tường, Trung Quốc. ( Theo QĐ số 1450/QĐ-UBND ngày 21/5/2024 của UBND tỉnh )
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Thị Hiền  - GĐ Sở, Đ.c Lê Quang Đông - TP.QLXNK, Đ.c GĐ TTXT&PTCT tham dự. ( ngày 26/5 - 28/5/2024 )
• Địa điểm:  tại Bằng Tường, Trung Quốc.

07:30:


• Nội dung: Lịch trực Tháng 5/2024 của Sở Công Thương. ( Theo cv số 1138/SCT-VP ngày 26/4/2024 của Sở Công Thương ) 
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Hoài Thương - PGĐ Sở - ĐT: 0983.168.169; Đ.c Nguyễn Trần Phong - PCVP - ĐT: 0904.300.409; Đ.c Lê Đức Tình - LX - ĐT: 0982.801.518

 

08:00:


• Nội dung:  Dự Hội thi "Tổ liên ngành an toàn phòng cháy, chữa cháy" cấp tỉnh năm 2024. ( Theo gm của Công an tỉnh )
• Thành phần:  Đ.c 
• Địa điểm:  Quảng trường 30/10, TP Hạ LongThứ hai, ngày 27/05/2024:
07:30:


• Nội dung:  Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh tham dự Lễ hội Du lịch biên giới Trung - Việt 2024 và Hội chợ giao dịch hàng hóa xuất, nhập khẩu Trung Quốc ASEAN tại Bằng Tường, Trung Quốc. ( Theo QĐ số 1450/QĐ-UBND ngày 21/5/2024 của UBND tỉnh ) 
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Thị Hiền  - GĐ Sở, Đ.c Lê Quang Đông - TP.QLXNK, Đ.c GĐ TTXT&PTCT tham dự. ( ngày 26/5 - 28/5/2024 )
• Địa điểm:  Tại Bằng Tường, Trung Quốc.

08:00:


• Nội dung:  Lịch làm việc của Đoàn giám sát. ( Theo TB của Đoàn giám sát - Tỉnh ủy )
• Thành phần: Đ.c Phạm Duy Thanh - PGĐ Sở làm việc.
• Địa điểm:  Trụ sở Thị ủy Quảng Yên.

14:00:


• Nội dung:  Nghe Kết luận Về việc Kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành đối với Công ty Điện lực Quảng Ninh. ( Theo QĐ số 1336/QĐ-SCT và cv số 1337/SCT-TTr ngày 13/5/2024 của Sở Công Thương ) 
• Thành phần:   Đ.c Chánh TTr, Đ.c TT Viên Chính, Phòng QLNL kiểm tra ( Từ ngày 21/5 - 27/5/2024 )
• Địa điểm:  Văn Phòng Công ty Điện lực Quảng Ninh

14:00:


• Nội dung:  Dự Hội nghị Giao ban công tác tuần từ 21/5 - 27/5 của Thường trực Tỉnh ủy. ( Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉn. Theo gm số 1189 -GM/TU ngày 24/5/2024 của Tỉnh ủy )
• Thành phần: Đ.c Lê Hồng Giang - PGĐ Sở dự, VP chuẩn bị Tl 
• Địa điểm:  Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Thứ ba, ngày 28/05/2024:
07:00:


• Nội dung:  Dự Hội nghị ký kết Văn bản hiệp đồng phối hợp công tác Tìm kiếm cứu nạn hàng không với Ban Chỉ huy TKCN hàng không - Tổng Công ty quản lý bay...( Theo gm số 4075/GM-BCHQS ngày 25/5/2025 của Ban CH PCTT-TKCN )
• Thành phần:  Đ.c Lê Hồng Giang - PGĐ Sở dự
• Địa điểm: Hội trường Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

07:30:


• Nội dung:  Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh tham dự Lễ hội Du lịch biên giới Trung - Việt 2024 và Hội chợ giao dịch hàng hóa xuất, nhập khẩu Trung Quốc ASEAN tại Bằng Tường, Trung Quốc. ( Theo QĐ số 1450/QĐ-UBND ngày 21/5/2024 của UBND tỉnh ) •
• Thành phần:   Đ.c Nguyễn Thị Hiền  - GĐ Sở, Đ.c Lê Quang Đông - TP.QLXNK, Đ.c GĐ TTXT&PTCT tham dự. ( ngày 26/5 - 28/5/2024 ) 
• Địa điểm:  Tại Bằng Tường, Trung Quốc.

08:30:


• Nội dung:  Tham dự Hội thảo " Tham  vấn ý kiến Chuyên gia, Nhà quản lý về kết quả tính toán tiềm năng kỹ thuật năng lượng gió và khuyến nghị khai thác tài nguyên điện gió ngoài khơi VN ". ( Theo cv số 468/VP.UBND ngày 21/5/2024 của UBND tỉnh )
• Thành phần:  Phòng QLNL dự.
• Địa điểm:  Trực tuyến tại Khách sạn La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội.

14:00:


• Nội dung: Dự họp nghe báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh do đ/c Nguyễn Thị Hạnh - Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Theo gm số 489?GM-UBND ngày 24/5/2024 của UBND tỉnh )
• Thành phần: Đ.c Nguyễn Hoài Thương  - PGĐ Sở dự.
• Địa điểm:  Trụ sở Uỷ ban nhân dân tỉnh


Thứ tư, ngày 29/05/2024:
08:00:


• Nội dung:  Tham dự Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2024. ( Đ.c Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Theo gm số 491/GM-UBND ngày 24/5/2024 của UBND tỉnh )
• Thành phần: Đ.c Nguyễn Hoài Thương - PGĐ Sở dự.
• Địa điểm:  Phòng họp số 1, nhà B, Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh

13:30:


• Nội dung:  Lịch làm việc của Đoàn giám sát. ( Theo TB của Đoàn giám sát - Tỉnh ủy 
• Thành phần:   Đ.c Phạm Duy Thanh - PGĐ Sở làm việc.
• Địa điểm: Trụ sở Huyện ủy Vân Đồn.


Thứ năm, ngày 30/05/2024:
08:00:


• Nội dung: Lịch làm việc của Đoàn giám sát. ( Theo TB của Đoàn giám sát - Tỉnh ủy )
• Thành phần:  Đ.c Phạm Duy Thanh - PGĐ Sở làm việc.
• Địa điểm:  Phòng họp B, tầng 1, Hội trường BCH Đảng bộ tỉnh 


Thứ sáu, ngày 31/05/2024:
08:00:


• Nội dung:  Dự Hội nghị XTTM và phát triển XNK vùng đồng bằng Sông Hồng. ( Theo cv số 1781/XTTM-HTXK ngày 15/5/2024 của Cục XTTM )
• Thành phần: Đ.c Lê Hồng Giang - PGĐ Sở dự.
• Địa điểm:  Theo hình thức trực tuyến Cục Xúc Tiến Thương mại


Thứ bảy, ngày 01/06/2024:
08:00:


• Nội dung:  Tham dự cuộc họp do PCT TT UBND tỉnh ,Trưởng Ban chỉ đạo điều hành cung ứng và phát triển điện lực tỉnh chủ trì. Theo gm số 490/GMUBND ngày 24/5/2024 của UBND tỉnh )
• Thành phần: Đ.c 
• Địa điểm:  Trụ sở Uỷ ban nhân dân tỉnh