LỊCH CÔNG TÁC

SỞ CÔNG THƯƠNG

Hôm nay: Thứ tư, ngày 12/05/2021
08:00:


• Nội dung:  Tham gia lớp bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2021- Lớp số 5. ( Theo QĐ số 1165/QĐ-SCT ngày 20/4/2021 của Sở Công Thương ). • Thành phần: Đ.c Đoàn Duy Hào - P.CVP; Đ.c Lương Gia Hùng - CTTra đi học (cả ngày). • Địa điểm:  Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. 
 

09:00:


• Nội dung:  Kiểm tra thực địa và họp Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM của dự án Nhà máy Gốm mẫu Kim Sơn tại Cụm công nghiệp Kim Sơn, phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh của Công ty cổ phần Gốm mầu Hoàng Hà. ( Theo GM số 2741/TNMT-BVMT ngày 06/5/2021 của Sở TN&MT )
• Thành phần:  Phòng QLCN dự.
• Địa điểm: Ti Phòng họp Công ty cổ phần Gốm Màu Hoàng Hà.

14:00:


• Nội dung:  Nội dung Dự họp Nghe báo cáo về kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về phân tích chuyên sâu về Chỉ số năng lực cạnh tranh PCI tỉnh QN năm 2020, phương hướng giải pháp cải thiện bền vững PCI năm 2021. ( Đ.c Bùi Văn Khắng - PCT UBND tỉnh Chủ trì. Theo GM số 317/GM-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh ).
• Thành phần: Đ.c Nguyễn Hoài Thương - PGĐ Sở, Phòng QLTM cùng dự. ( P QLTM chuẩn bị TL ).
• Địa điểm: Phòng họp Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.


.


Thứ năm, ngày 13/05/2021:
08:00:


• Nội dung: Tham gia lớp bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2021- Lớp số 5. ( Theo QĐ số 1165/QĐ-SCT ngày 20/4/2021 của Sở Công Thương ). • Thành phần: Đ.c Đoàn Duy Hào - P.CVP; Đ.c Lương Gia Hùng - CTTra đi học (cả ngày). • Địa điểm:  Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
 

08:00:


• Nội dung:  Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở công nghiệp và thương mại; cân đối cung cầu, bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu và một số ssinhj hướng phát triển ngành trong thời gian tới. ( Theo GM số 131/GM-BCT ngày 12/5/2021 của Bộ Công Thương).
• Thành phần:   Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở dự; ( Phòng QLTM chuẩn bị TL ).
• Địa điểm:   Tại Trụ sở Công ty Điện Lực Quảng Ninh,.

14:00:


• Nội dung:  Dự họp Nghe báo cáo Đề án Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. ( Đ.c Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Theo GM số 316/GM-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh ).
• Thành phần:  Đ.c Lê Hồng Giang - PGĐ Sở dự. ( VP chuẩn bị TL )
• Địa điểm:  Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.


Thứ sáu, ngày 14/05/2021:
08:00:


• Nội dung:  Tham gia lớp bồi dưỡng Lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2021- Lớp số 5. ( Theo QĐ số 1165/QĐ-SCT ngày 20/4/2021 của Sở Công Thương ). • Thành phần: Đ.c Đoàn Duy Hào - P.CVP; Đ.c Lương Gia Hùng - CTTra đi học (cả ngày). • Địa điểm:  Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh  
 

08:00:


• Nội dung: Dự họp Ban cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh: (ND4.1) Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nghe và cho ý kiến để thống nhất các nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 của HĐND tỉnh. ( Đ.c Nguyễn Tường Văn, Bí thư Ban CS Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Theo GM số 318/GM-UBND ngay 11/5/2021 của UBND tỉnh ).
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở dự. ( VP chủ trì chuẩn bị TL ).
• Địa điểm:   Phòng họp số 1, Nhà B, Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.


Thứ bảy, ngày 15/05/2021:
07:30:


• Nội dung:  Lịch trực Tháng 5/2021 của Sở Công Thương. ( Theo cv số 1270/SCT-VP ngày 28/4/2021 của Sở Công Thương ).
• Thành phần:  Đ.c Lê Hồng Giang - PGĐ Sở - ĐT: 0904.600.789; Đ.c Cam Đức Quân - P.P QLTM - ĐT: 0984.955.018; Đ.c Hà Đăng Đệ - LX - ĐT: 0982.384.266

 


Chủ nhật, ngày 16/05/2021:
07:30:


• Nội dung:   Lịch trực Tháng 5/2021 của Sở Công Thương. ( Theo cv số 1270/SCT-VP ngày 28/4/2021 của Sở Công Thương ).
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Hoài Thương - PGĐ Sở - ĐT: 0983.168.169; Đ.c Lê Quang Đông - TP XNK - ĐT: 0982.825.257; Đ.c Lê Đức Tình - LX - ĐT: 0982.801.518

 


Thứ ba, ngày 18/05/2021:
08:30:


• Nội dung:  Dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty Nhiệt điện Uông Bí. ( Theo GM của Công ty Nhiệt điện Uông Bí ).
• Thành phần: Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở dự.
• Địa điểm:  Tại Hội trường Công ty Nhiệt điện Uông Bí. ( Tổ 21, Khu 3, Trưng Vương, TP Uông Bí ).


Thứ ba, ngày 25/05/2021:
08:00:


• Nội dung: Dự Hội nghị phổ biến các văn bản QPPL về VLNCN. ( THeo GM số 34/GM-ATMT ngày 26/4/2021 của Cục KTAT&MTCN ).
• Thành phần:  Phòng QLCN dự.
• Địa điểm: Khách sạn Đông Á Plaza ( số 68, Phan Đình Phùng, Phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên ).