LỊCH CÔNG TÁC

SỞ CÔNG THƯƠNG

Hôm nay: Thứ hai, ngày 01/03/2021
14:00:


• Nội dung: Dự họp giao ban công tác tuần từ 22/02 -  28/02 của Thường trực Tỉnh ủy.( Đ.c Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Chủ trì. Theo GM số 107-GM/TU ngày 26/02/2021 của Tỉnh ủy )
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở dự.
• Địa điểm:  Phòng họp số 1, Tầng 3, Trụ sở Tỉnh ủy


MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021!


Thứ ba, ngày 02/03/2021:
14:00:


• Nội dung:  Sở Công Thương tổ chức cuộc họp Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh về một số nội dung liên quan đến việc bổ sung quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành và lựa chọn nhà đầu tư dự án Nhà máy điện khí LNQ Quảng Ninh. ( Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở Chủ trì. Theo cv số 539/SCT-QLNL ngày 26/02/2021 của Sở Công Thương ).
• Thành phần:   Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở, Phòng QLNL dự.
• Địa điểm:   Phòng họp Sở Công Thương.


Thứ năm, ngày 04/03/2021:
08:00:


• Nội dung: Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. ( Theo KH số 16/KH-ĐĐBQH ngày 26/02/2021 của Đoàn ĐBQH tỉnh )
• Thành phần:  
• Địa điểm:  Thành phố Móng Cái

14:00:


• Nội dung:  Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. ( Theo KH số 16/KH-ĐĐBQH ngày 26/02/2021 của Đoàn ĐBQH tỉnh )
• Thành phần: 
• Địa điểm:  Huyện Hải Hà


Thứ sáu, ngày 05/03/2021:
08:00:


• Nội dung:  Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. ( Theo KH số 16/KH-ĐĐBQH ngày 26/02/2021 của Đoàn ĐBQH tỉnh ) • Thành phần:   • Địa điểm:  Thị xã Đông Triều
 

14:00:


• Nội dung:  Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. ( Theo KH số 16/KH-ĐĐBQH ngày 26/02/2021 của Đoàn ĐBQH tỉnh ) • Thành phần:   • Địa điểm:  Thành phố Uông Bí