LỊCH CÔNG TÁC

SỞ CÔNG THƯƠNG

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 16/10/2021
07:30:


• Nội dung: Lịch trực tháng 10/2021 của Sở Công Thương. ( Theo cv số 3305/SCT-VP ngày 01/10/2021 của Sở Công Thương ).
• Thành phần:  Đ.c Lê Hồng Giang - PGĐ Sở - ĐT: 0904.600.789; Đ.c Đoàn Duy Hào - P. PXNK - ĐT: 0943.164.818; Đ.c Hà Đăng Đệ - LX - ĐT: 0982.384.266.

 

08:00:


• Nội dung:  Dự hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ. ( Đ.c Ngô Hoàng Ngân, Phó BTTT Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì. Theo GM số 101/GM-ĐĐBQH ngày 14/10/2021 của Đoàn ĐBQH tỉnh ).
• Thành phần:  Đ.c Lê Hồng Giang - PGĐ Sở dự. ( Thanh tra chuẩn bị TL ).
• Địa điểm:  Phòng họp số 5, Tầng 3, Nhà B, Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

08:00:


• Nội dung:  Dự Hội nghị quán triệt việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, các hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương; báo cáo những thuận lợi, khó khăn, kiến nghị đề xuất với Trung ương, với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. ( Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Theo GM số 311-GM/TU ngày 15/10/2021 của Tỉnh ủy ).
• Thành phần: Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở dự. ( Phòng QLTM chuẩn bị TL ).
• Địa điểm: Phòng họp số 1, Tầng 3, Trụ sở Tỉnh ủy.


.


Chủ nhật, ngày 17/10/2021:
07:30:


• Nội dung:  Lịch trực tháng 10/2021 của Sở Công Thương. ( Theo cv số 3305/SCT-VP ngày 01/10/2021 của Sở Công Thương ).
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở - ĐT: 0913.507.328; Đ.c Lương Gia Hùng - Chánh TTra - ĐT: 0984.696.866; Đ.c Lê Đức Tình - LX - ĐT: 0982.801.518

 

08:00:


• Nội dung:  Dự Họp trực tuyến toàn quốc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19. (  Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh QN chủ trì. Theo GM số 913/GM-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh ).
• Thành phần:  Đ.c Lê Hồng Giang - PGĐ Sở dự. ( Phòng QLTM chuẩn bị TL ).
• Địa điểm:  Phòng họp trực tuyến, Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.

13:25:


• Nội dung:  Tham gia bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 2 (Khóa 106) năm 2021. ( Theo cv số 9277/BTT-DQTV ngày 08/10/2021 của BTV HĐ GDQPAN tỉnh Quảng Ninh ).
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Hoài Thương - PGĐ Sở tham gia học ( Từ ngày 17/10 đến ngày 05/11/2021 ).
• Địa điểm: Tại Trường Quân sự Quân Khu 3. ( Sao Đỏ, Chí Linh, Tỉnh Hải Dương ).

14:00:


• Nội dung:  Dự họp Đánh giá phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017 - 2021 và xây dựng quy định cho thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025. ( Đ.c Bùi Văn Khắng , PCT UBND tỉnh chủ trì. Theo GM số 911/GM-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh ). 
• Thành phần: Đ.c Lê Hồng Giang - PGĐ Sở dự. ( VP chuẩn bị TL ).
• Địa điểm:  Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.


Thứ hai, ngày 18/10/2021:
08:00:


• Nội dung:  Dự diễn tập nội dung phần vận hành cơ chế trong diễn tập PTDS ứng phó với siêu bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh năm 2021. ( Theo cv số 274/BTC-TM ngày 13/10/2021 của Ban tổ chức diễn tập ).
• Thành phần: Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở dự.
• Địa điểm: Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh.

08:30:


• Nội dung: Nghiệm thu đề án khuyến công địa phương năm 2021 và khảo sát xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2022. ( Theo cv số 635/GM-TTXT&PTCT ngày 14/10/2021 của TTXT&PTCT ). 
• Thành phần:  Phòng QLCN và Kế toán Sở đi nghiệm thu.
• Địa điểm:  Thành phố Móng Cái.

14:30:


• Nội dung:  Nghiệm thu đề án khuyến công địa phương năm 2021 và khảo sát xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2022. ( Theo cv số 635/GM-TTXT&PTCT ngày 14/10/2021 của TTXT&PTCT ).  • Thành phần:  Phòng QLCN và Kế toán Sở đi nghiệm thu. • Địa điểm:  Huyện Đầm Hà.
 


Thứ ba, ngày 19/10/2021:
07:30:


• Nội dung: Tham dự diễn tập nội dung phần vận hành cơ chế trong diễn tập PTDS ứng phó với siêu bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh năm 2021. ( Theo cv số 274/BTC-TM ngày 13/10/2021 của Ban tổ chức diễn tập ). 
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở dự.
• Địa điểm: Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh.

07:30:


• Nội dung: Nghiệm thu đề án khuyến công địa phương năm 2021 và khảo sát xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2022. ( Theo cv số 635/GM-TTXT&PTCT ngày 14/10/2021 của TTXT&PTCT ).  • Thành phần:  Phòng QLCN và Kế toán Sở đi nghiệm thu. • Địa điểm:  Huyện Đầm Hà.  
 

08:30:


• Nội dung: Bộ Công Thương tổ chức cuộc họp Hội đồng xem xét bổ sung xem xét dự án Kho xăng dầu tại khu vực thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh vào Quy hoạch phát triển hệ tống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. ( Theo GM số 207/GM-BCT ngày 11/10/2021 của Bộ Công Thương ).
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở dự. ( Phòng QLTM chuẩn bị TL ).
• Địa điểm: Phòng họp 208, Nhà B, Trụ sở Bộ Công Thương. ( số 54 Hai Bà Trưng, TP Hà Nội ).

14:00:


• Nội dung: Nghiệm thu đề án khuyến công địa phương năm 2021 và khảo sát xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2022. ( Theo cv số 635/GM-TTXT&PTCT ngày 14/10/2021 của TTXT&PTCT ).  • Thành phần:  Phòng QLCN và Kế toán Sở đi nghiệm thu. • Địa điểm:  Huyện Tiên Yên.    
 


Thứ tư, ngày 27/10/2021:
15:00:


• Nội dung:  Tham dự toạ đàm trực tuyến Xúc tiến, thúc đẩy hợp tác giữa địa phương doanh nghiệp Việt Nam - Liên Bang Nga. ( Theo cv số 1017/SNGV-LS-HTQT ngày 13/10/2021 của Sở ngoại vụ ).
• Thành phần: Đ.c Lê Hồng Giang - PGĐ Sở dự.
• Địa điểm:  Hình thức trực tuyến, Trụ sở Sở Ngoại vụ.


Thứ sáu, ngày 29/10/2021:
08:00:


• Nội dung: Tham gia bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 2 (Khóa 106) năm 2021. ( Theo cv số 9277/BTT-DQTV ngày 08/10/2021 của BTV HĐ GDQPAN tỉnh Quảng Ninh ). 
• Thành phần: Đ.c Nguyễn Hoài Thương - PGĐ Sở tham gia học ( Từ ngày 17/10 đến ngày 05/11/2021 ).
• Địa điểm:  Tại Trường Quân sự Quân Khu 3. ( Sao Đỏ, Chí Linh, Tỉnh Hải Dương ).