LỊCH CÔNG TÁC

SỞ CÔNG THƯƠNG

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 30/07/2021
07:45:


• Nội dung:  Dự Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021. ( Theo GM số 15-GM/BTC ngày 27/7/2021 của Ban TC Hội thi BCV,TTVG năm 2021 ).
• Thành phần:  Đ.c Lê Hồng Giang - Phó Bí thư Đảng bộ Sở dự.
• Địa điểm:  Hội trường A - Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh.

08:00:


• Nội dung:  Dự họp trực tuyến về công tác, chống dịch COVID-19. ( Đ.c Nguyễn Xuân Ký - UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì. Theo GM số 575/GM-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh).
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Hoài Thương - PGĐ Sở dự. 
• Địa điểm:  Phòng họp số 1, Trụ sở Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

08:30:


• Nội dung: Dự họp về Điện khí. ( Đ.c Cao Tường Huy - PCT TT UBND tỉnh chủ trì ).
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở dự.
• Địa điểm:  Phòng họp Ủy ban nhân dân tỉnh.

14:00:


• Nội dung:   Dự họp Về quy hoạch và trình tự đầu tư tuyến đường đoạn từ dự án Cầu Cửa Lục 1 về ngã ba Kênh Đồng thuộc phạm vi quy hoạch nút giao Cửa Lục 1.( Theo GM số 815/GM-BĐ&CN ngày 27/7/2021 của Ban QLDADDTXD các CTDD và CN ).
• Thành phần:  Phòng QLNL dự.
• Địa điểm: Hội trường tầng 4 của Ban QLDA đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (Tòa nhà Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long ).

14:00:


• Nội dung: Dự Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh ( Đ.c Nguyễn Tường Văn, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Theo GM số 576/GM-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh ).
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở dự. ( VP chuẩn bị nd1, QLNL chuẩn bị nd 3, QlCN chuẩn bị nd 6 ).
• Địa điểm:   Phòng họp số 1, Nhà B, Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.


.