LỊCH CÔNG TÁC

SỞ CÔNG THƯƠNG

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 25/06/2021
07:00:


• Nội dung: Kế Hoạch Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ trưởng Bộ Công Thương và Trưởng Ban đối ngoại Trung ương làm việc tại tỉnh Quảng Ninh. ( Theo KH số 123/KH-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh ).
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở tiếp đón.
• Địa điểm:  Tiếp đoàn dùng bữa sáng tại Khách sạn.

08:00:


• Nội dung:  Kế Hoạch Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ trưởng Bộ Công Thương và Trưởng Ban đối ngoại Trung ương làm việc tại tỉnh Quảng Ninh. Khảo sát thực địa tại 4 địa điểm: (1) Cầu Bắc Luân 2; (2) Cảng cạn ICD Km3+4; (3) Điểm thông quan Lục Lầm; (4) Một số địa điểm trên TP Móng Cái. ( Theo KH số 123/KH-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh ). • Thành phần:  Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở làm việc.
• Địa điểm: Thành phố Móng Cái

14:00:


• Nội dung: Kế hoạch làm việc với Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi quốc gia về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh (KH thay cho GM). Đoàn kiểm tra làm việc với BCĐ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Quảng Ninh. ( Theo KH số 124/KH-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh ).
• Thành phần:  Đ.c Trần Phong - TP. QLTM dự.
• Địa điểm:  Phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh.

14:30:


• Nội dung: Đoàn công tác của Bộ Trưởng Bộ Công Thương và Trưởng Ban Đối ngoại TW làm việc với tỉnh Quảng Ninh về tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, XNK... theo kiến nghị của tỉnh. ( Đ.c Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì và cùng các LĐ Tỉnh ủy và LĐ UBND tỉnh làm việc. Theo GM số 456/GM-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh ). 
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở và các đ.c Trưởng phòng chuyên môn của Sở dự.
• Địa điểm:  Phòng họp số 1, Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.

17:30:


• Nội dung:   Kế Hoạch Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ trưởng Bộ Công Thương và Trưởng Ban đối ngoại Trung ương làm việc tại tỉnh Quảng Ninh. Dự cơm thân hai Đoàn công tác. ( Theo KH số 123/KH-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh ). • Thành phần:  Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở tiếp đón.• Địa điểm:  Tầng 2 - Nhà khách tỉnh Quảng Ninh.


.


Thứ bảy, ngày 26/06/2021:
07:00:


• Nội dung:  Kế Hoạch Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ trưởng Bộ Công Thương và Trưởng Ban đối ngoại Trung ương làm việc tại tỉnh Quảng Ninh. ( Theo KH số 123/KH-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh ). • Thành phần:  Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở tiếp đón. • Địa điểm:  Tiếp đoàn dùng bữa sáng tại Khách sạn FLC Hạ Long.
 

07:30:


• Nội dung:  Lịch trực Tháng 6/2021 của Sở Công Thương. ( Theo cv số 1788/SCT-VP ngày 04/6/2021 của Sở Công Thương.
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở - ĐT: 0913.507.328; Đ.c Phạm Quốc Hùng - PP. QLCN - ĐT: 0904.612.998; Đ.c Lê Đức Tình - LX - ĐT: 0982.801.518.

 

08:00:


• Nội dung:  Kế Hoạch Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ trưởng Bộ Công Thương và Trưởng Ban đối ngoại Trung ương làm việc tại tỉnh Quảng Ninh.  Đoàn công tác Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng Ban đối ngoại TW khảo sát một số địa điểm trên địa bàn TP Hạ Long ). ( Theo KH số 123/KH-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh ). • Thành phần:  Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở làm việc. • Địa điểm:  Thành phố Hạ Long.

11:00:


• Nội dung:  Kế Hoạch Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ trưởng Bộ Công Thương và Trưởng Ban đối ngoại Trung ương làm việc tại tỉnh Quảng Ninh. Hai đoàn công tác dùng bữa trưa tại Khách sạn FLC Hạ Long. ( Theo KH số 123/KH-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh ). • Thành phần:  Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở tiếp đãi.• Địa điểm:  Khách sạn FLC Hạ Long.( Phường Hồng Hà, TP Hạ Long ).


Chủ nhật, ngày 27/06/2021:
07:30:


• Nội dung: Lịch trực Tháng 6/2021 của Sở Công Thương. ( Theo cv số 1788/SCT-VP ngày 04/6/2021 của Sở Công Thương ).
• Thành phần:  Đ/c Lê Hồng Giang - PGĐ Sở - ĐT: 0904.600.789; Đ.c Nguyễn Thị Thu Hương - PP. QLTM - ĐT: 0983.010.875; Đ.c Hà Đăng Đệ - LX - ĐT: 0982.384.266.


Thứ hai, ngày 28/06/2021:
08:00:


• Nội dung:  Dự Họp Uỷ ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2021. ( Đ.c Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Theo GM số 451/GM-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh ).
• Thành phần:   Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở dự.
• Địa điểm:  Phòng họp số 1, Nhà B, Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.

09:00:


• Nội dung: Dự Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh 6 tháng đầu năm 2021. ( Theo GM số 338/GM-CTK ngày 25/6/2021 của Cục thống kê ).
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Hoài Thương - PGĐ Sở dự.
• Địa điểm: Hội trường Tầng 3, Cục thống kê tỉnh Quảng Ninh.


Thứ sáu, ngày 02/07/2021:
08:00:


• Nội dung: KH Tổ chức Hội nghị Phân tích chuyên sâu về Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Quảng Ninh năm 2020, phương hướng, giải pháp cải thiện bền vững PCI 2021. ( Theo KH số 115/KH-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh ).
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở dự ( dự kiến ).
• Địa điểm:  Hội trường A, Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh.