LỊCH CÔNG TÁC

SỞ CÔNG THƯƠNG

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 15/06/2024
07:30:


• Nội dung:  Lịch trực Tháng 6/2024 của Sở Công Thương. ( Theo cv số 1519/SCT-VP ngày 29/5/2024 của Sở Công Thương )
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Thị Hiền - GĐ Sở - ĐT: 0913.507.328; Đ.c Bùi Quang Sơn - TP. QLTM - ĐT: 0903.437.966; Đ.c Hà Đăng Đệ - LX - ĐT: 0333.823.588

 

08:00:


• Nội dung:  Dự Hội nghị trực tuyến về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất tiêu thụ xi măng, sắt thép và vật liệu xây dựng. ( Đ.c Vũ Văn Diện, PCT TT UBND tỉnh chủ trì. Theo gm số 562/GM-UBND ngày 13/6/2024 của UBND tỉnh )
• Thành phần: Đ.c Lê Hồng Giang - PGĐ Sở dự.
• Địa điểm:  Phòng họp Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.Chủ nhật, ngày 16/06/2024:
07:30:


• Nội dung:  Lịch trực Tháng 6/2024 của Sở Công Thương. ( Theo cv số 1519/SCT-VP ngày 29/5/2024 của Sở Công Thương )
• Thành phần:   Đ.c Lê Hồng Giang - PGĐ Sở - ĐT: 0904.600.789; Đ.c Lê Quang Đông - TP. QLXNK - ĐT: 0982.825.257; Đ.c Lê Đức Tình - LX - ĐT: 0982.801.518

 


Thứ tư, ngày 19/06/2024:
08:30:


• Nội dung:  Dự họp hội đồng xác định nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ thực hiện từ năm 2024. ( Theo gm số 48/KHCN-QLCNg ngày 12/6/2024 của Sở KH&CN )
• Thành phần:  Đ.c Phạm Duy Thanh - PGĐ Sở dự.
• Địa điểm:  Phòng họp số 1, Sở Khoa học và công nghệ


Thứ năm, ngày 20/06/2024:
08:30:


• Nội dung:  Dự họp V/v Phối hợp triển khai tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. ( Đ.c Nguyễn Thị Hạnh, PCT UBND tỉnh chủ trì. Theo gm số 546/GM-UBND ngày 14/6/2024 của UBND tỉnh )
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Hoài Thương - PGĐ Sở dự.
• Địa điểm:  Phòng họp Ủy ban nhân dân tỉnh


Thứ sáu, ngày 21/06/2024:
08:00:


• Nội dung:  Thông báo về việc đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh và đại biểu HĐND TP. Cẩm Phả tiếp xúc cử tri. ( Theo TB số 941/TB-HĐND ngày 13/6/2024 của HĐND TP Cẩm phả )
• Thành phần:  Đ.c Phạm Duy Thanh - PGĐ Sở dự.
• Địa điểm:  Tại Phường Mông Dương, TP Cẩm Phả.