LỊCH CÔNG TÁC

SỞ CÔNG THƯƠNG

Hôm nay: Thứ sáu, ngày 12/08/2022
08:00:


• Nội dung:  Thường trực Tỉnh ủy có chương trình đi kiểm tra về tình hình xuất, nhập khẩu tại Thành phố Móng Cái. ( Đ.c Ngô Hoàng Ngân, Phó BT TT Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì. Theo gm số 567-GM/TU ngày 09/8/2022 của Tỉnh ủy ).
• Thành phần:  Đ.c Lê Hồng Giang - PGĐ Sở dự.
• Địa điểm:  Tập trung tại Trụ sở Thành ủy Móng Cái.

08:00:


• Nội dung:  Dự họp Vv thống nhất lần cuối nội dung trong quy hoạch tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. ( Theo GM số 2992/KHĐT-THQH ngày 08/8/2022 của Sở KH&ĐT ). 
• Thành phần:  Đ.c Phạm Đức Đề - CVP Sở dự
• Địa điểm:   Phòng họp Sở Kế hoạch và đầu tư.

08:00:


• Nội dung:  Dự họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh: (ND4.1.2) Nghe điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Quảng Yên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. ( Đ.c Nguyễn Tường Văn, Bí thư BCS Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Theo GM số 812-GM/BCSĐ ngày 11/8/2022 của Ban CS Đảng UBND tỉnh ). 
• Thành phần: Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở dự, VP chuẩn bị TL
• Địa điểm:  Phòng họp số 1, Nhà B, Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.

08:00:


• Nội dung:  Dự họp V/v Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh giao ban để đánh giá về tình hình hoạt động, triển khai kế hoạch, công tác kiểm tra giám sát và triển khai nhiệm vụ của quý III/2022; Chuẩn bị cho công tác tổng kết 20 năm hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh QN theo kế hoạch số 88/KH - BCĐ ngày 08/6/2022 của Ban Chỉ đạo Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2022NĐ - CP. ( Đ.c Bùi Văn KHắng, PCT UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HDDQT Ngân hàng chính sách XH chủ trì. Theo GM số 813/GM-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh ).
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Hoài Thương - PGĐ Sở dự.
• Địa điểm:  Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.

14:00:


• Nội dung:   Dự họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh: (ND4.2.1) Cho ý kiến thống nhất nội dung đăng ký trình họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2022; (ND4.2.2) Nghe và cho ý kiến việc hoàn thiện Đề án phát triển doanh nghiệp, khới nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực xây dựng thương hiệu của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030.  ( Đ.c Nguyễn Tường Văn, Bí thư BCS Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Theo GM số 812-GM/BCSĐ ngày 11/8/2022 của Ban CS Đảng UBND tỉnh ). 
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở dự. ( Phòng QLCN chuẩn bị TL ).
• Địa điểm:   Phòng họp số 1, Nhà B, Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh.


NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 71 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM.(14/5/1951 - 14/5/2022)


Thứ bảy, ngày 13/08/2022:
07:30:


• Nội dung:  Lịch trực tháng 8/2022 của Sở Công Thương. ( Theo cv số 2496/SCT-VP ngày 02/8/2022 của Sở Công Thương ).
• Thành phần: Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở - ĐT: 0913.507.328; Đ.c Phạm Đức Đề - CVP Sở - ĐT: 0912.791.711; Đ.c Hà Đăng Đệ - LX - ĐT: 0982.801.518

 

08:00:


• Nội dung:  Dự họp Vv thống nhất lần cuối nội dung trong quy hoạch tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. ( Theo GM số 2992/KHĐT-THQH ngày 08/8/2022 của Sở KH&ĐT )
• Thành phần:  Đ.c Phạm Đức Đề - CVP Sở dự
• Địa điểm:  Phòng họp Sở Kế hoạch và đầu tư.


Chủ nhật, ngày 14/08/2022:
07:30:


• Nội dung:  Lịch trực tháng 8/2022 của Sở Công Thương. ( Theo cv số 2496/SCT-VP ngày 02/8/2022 của Sở Công Thương ).
• Thành phần:  Đ.c Lê Hồng Giang - PGĐ Sở - ĐT: 0904.600.789; Đ.c Bùi Quang Sơn - TP.QLNL - ĐT: 0903.437.966; Đ.c Lê Đức Tình - LX - ĐT: 0982.801.518

 


Thứ ba, ngày 16/08/2022:
14:00:


• Nội dung:  Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 09/5/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn tỉnh. ( Đ.c Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Theo GM số 570-GM/TU ngày 11/8/2022 của Tỉnh ủy ).
• Thành phần:  Đ.c Nguyễn Thị Hiền - Giám đốc Sở dự, Phòng QLCN chuẩn bị TL.
• Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.